ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ประกาศ: 
17 มกราคม 2019
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: