ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 
13 มีนาคม 2018
กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร  จำนวน ๒ อัตรา 
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

ใบสมัครสอบคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 11
บัตรประจำตัวสอบพนักงานราชการ สำนักงานสรรพากรภาค 11
หมวดหมู่: 
สมัครงาน