จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาบุคลากร

วันที่ประกาศ: 
21 กรกฎาคม 2017
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาบุคลากร
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง