คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (12 มิถุนายน 2558)

วันที่ประกาศ: 
12 มิถุนายน 2015
หมวดหมู่: 
ทั่วไป