การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ"

วันที่ประกาศ: 
28 เมษายน 2014
เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) งาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ" (IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ