การคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ประกาศ: 
3 ธันวาคม 2018
หมวดหมู่: 
ทั่วไป