การกำหนดเลขประจำตัวของหน่วยงานสถานสงเคราะห์คนพิการ

วันที่ประกาศ: 
12 มีนาคม 2015
การกำหนดเลขประจำตัวของหน่วยงานสถานสงเคราะห์คนพิการ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป