กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

วันที่ประกาศ: 
3 พฤษภาคม 2016
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: